ניירות ערך

המושג ניירות ערך כולל בתוכו: מניות, איגרות חוב, כתבי אופציה וניירות ערך מסחריים שיש להם ערך כספי מסוים.מי שמוסמך להנפיק את הניירות ערך  הם חברה ציבורית, אגודה שיתופית או הממשלה. ניירות ערך נסחרים בבורסה,  שהוא שוק מוסדר ומפוקח, בו קונים ומוכרים נפגשים על מנת לבצע עסקאות. רוב העסקאות מבוצעות בבורסה, אך גם קיימות עסקאות מחוץ לבורסה שמבוצעות בדרך כלל על ידי גופים מוסדיים. שווי ניירות הערך הנסחרים בבורסה משתנה באופן רציף מדי יום בהתאם להיצע וביקוש. נייר ערך מסחרי הוא התחייבות של החברה לשלם למחזיק בנייר ערך זה סכום כסף.

בחוק ניירות ערך מוגדרות מספר רב של עבירות פליליות לדוגמא: שימוש במידע פנים, תרמית, הטעיה, נתינת דו"ח או אישור שנזכרו בתשקיף ביודעו שיש בהם פרט מטעה  ועוד. משרדנו מלווה את החשוד בעבירות ניירות ערך משלבי החקירה הראשונים ומעניק ייעוץ וייצוג שוטף בכל שלבי ההליך הפלילי.

השאירו פרטים
ונחזור אליכם

שינוי גודל גופנים
ניגודיות