Previous
Next

אודות המשרד

רונן רוזנבלום – משרד עורכי דין המתמחה בתחום עבירות "צווארון לבן", עבירות כלכליות, איסור הלבנת הון, עבירות מיסוי ועוד.

משרד עורכי דין רונן רוזנבלום הוקם בשנת 2004.
עו"ד רוזנבלום הינו בעל ניסיון רב בתחומים שצוינו לעיל וזאת מתוקף שירותו במגוון רחב של תפקידים מקצועיים במשטרת ישראל, אשר מקנים למשרד ערך מוסף ייחודי.
עקרונות היסוד עליהם מבוסס המשרד הם: מקצועיות, יצירתיות ויחס אישי – אשר הינם כלים הכרחיים במסגרת איכות השירות שמעניק המשרד ללקוחותיו. המשרד מאמין ודוגל במציאת פתרונות פרקטיים, טקטיים ויצירתיים ולא בניהול מאבקים בלתי ענייניים ומיותרים. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם נדרש המשרד למאבק בלתי מתפשר למען האינטרסים של הלקוח בבית המשפט ומול גופי האכיפה השונים.

חדשות

פלילי - צווארון לבן