Polygraph
עורך דין מכס - משרד עורכי דין רונן רוזנבלום

נותני שירותי אשראי/ נכס פיננסי/ועדות עיצומים

המושג נותני שירותי מטבע (נש"מ) מתייחס לחברות וליחידים העוסקים בהמרות מטבע, ניכיון שיקים, מכירה או פדיון של המחאות נוסעים  וכד'. בעקבות חקיקת חוק איסור הלבנת הון, תש"ס – 2000,  מונה רשם נותני שירותי מטבע (הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר), וכל מי שחפץ לעסוק במתן שירותי מטבע חייב לעבור הליך רישום ובדיקה על ידי היחידה לנותני שירותי מטבע כאשר בסיום ההליך הוא ירשם במרשם נותני שירותי המטבע.
הליך הרישום כרוך בהגשת בקשה על ידי מבקש רישיון למחלקת הרישום ביחידת נותני שירותי מטבע/אשראי/פיננסי במשרד האוצר. במסגרת בקשת הרישום ייבחנו היבטים שונים של מבקש הרישיון, לרבות עבר פלילי וקיומם של תיקי חקירה התלויים ועומדים כנגדו. יצוין, כי עצם קיומו של עבר פלילי ו/או תיקי חקירה תלויים ועומדים אינם מונעים קבלת רישיון נש"מ, אולם הטיפול בבקשות מאין אלה הינו קפדני ומורכב מאשר בבקשות של מבקשי רישיון ללא עבר פלילי.

יודגש, כי עיסוק באחד או יותר מהשירותים הנ"ל ללא מתן היתר לרישום – מהווה עבירה על חוק איסור הלבנת הון.

חוק איסור הלבנת הון מחיל מספר חובות דיווח המוטלות על מגזרים שונים במשק הישראלי  . לגבי נותני שירותי מטבע, קיימת חובת דיווח רחבה מאוד החלה על כל אלו העוסקים בשירותי מטבע, כאשר תכליתה העברת דיווח למאגר המידע ברשות לאיסור הלבנת הון על כל פעולה של עסקה במזומן מעל 50,000 ₪. יש לציין שהפרת חובות הדיווח ביחס לנותני שירותי מטבע גוררות סנקציות עונשיות ו/או כספיות בדמות נקיטת הליך פלילי (על כל המשתמע מכך, לרבות אפשרות חילוט רכוש) כנגד המפר או בנקיטה בהליך מנהלי של הגשת בקשה להטלת עיצום כספי, הליך המתנהל בפני הוועדה לעיצום כספי המורכבת מנציגי הרשות לאיסור הלבנת הון, משרד האוצר ומשרד המשפטים.

אנחנו כאן לשירותכם צרו איתנו קשר
טופס יצירת קשר

"*" אינדוקטור שדות חובה

בשליחת הטופס אני מאשר/ת קבלת מידע למייל ו/או לטלפון
שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
צ'אט פתוח
1
💬שלום, HELLO
שלום
הגעתם למשרד עורכי דין - רונן רוזנבלום
Hello, you have reached to our office