ליווי לנותני שירותי אשראי

בתאריך 18.7.2016 אושרה בכנסת הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) תשע"ו-2016.

החוק החדש עוסק בהסדרת המבנה הרגולטורי לפיקוח על שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים ולמעשה מחלק את סקטור העוסקים במתן שירותים פיננסים לשניים:

א.      מתן אשראי חוץ בנקאי לרבות הלוואות, ניכיון שיקים ועוד.

ב.      עסקאות מט"ח.

ציבור העוסקים במתן אשראי ייקראו מעתה: נותני שירותי אשראי – נש"א.

ציבור העוסקים במט"ח ימשיכו להיקרא נותני שירותי מטבע – נש"מ.

החוק החדש קובע דרישות לעוסקים במתן שירותים פיננסים, הגבלות על ניהול עסקים וחובות דיווח.

החוק קובע חובת רישוי לצורך עיסוק בתחום של מתן שירותים פיננסיים  אשר נחלקים לשניים: מתן אשראי ומתן שירות בנכס פיננסי. החוק גם מבחין בשתי רמות של רישוי: "רישיון בסיסי" לנותני שירותים בעלי מחזור כספי נמוך ו"רישיון מורחב " לנותני שירותים בעלי מחזור כספי גבוה.

החוק מפרט את התנאים לקבלת רישיון בסעיף 15 לחוק כאשר למפקח נתון שיקול דעת שלא לתת רישיון גם למבקש שעמד בדרישות המפורטות בחוק, ככל שאינו ראוי לעסוק במתן שירותים פיננסיים מטעמים שבטובת הציבור.

למפקח גם נתונה הרשות לבטל או להתלות רישיון בהתקיים תנאים המפורטים בסעיף 23 לחוק ובלבד שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו.

מועד כניסתו של החוק ביחס למי שעיסוקו במתן אשראי ביום 1.6.17 וביחס למי שעיסוקו במתן שירות נכס פיננסי ב-1.6.18.

בחודש אפריל 2017 פורסם נוהל רישוי נותני שירותי אשראי אשר מטרתו לקבוע הוראות לעניין הגשת בקשה לקבלת רישיון עבור עיסוק במתן אשראי.

השאירו פרטים
ונחזור אליכם

שינוי גודל גופנים
ניגודיות