Polygraph
עבירות מנהליות - משרד עורכי דין רונן רוזנבלום

עבירות מנהליות

חוק העבירות המנהליות, התשמ"ה -1985 עניינו העיקרי הוא בהסבת הליכים פליליים להליכים מינהליים וכך, בגין עבירות פליליות מסוימות, שאינן פשע, ניתן להטיל קנס מנהלי.

הצורך ביצירת "עבירות מינהליות" ובצדן "קנסות מינהליים", חלף עבירות פליליות רגילות הנדונות בבתי משפט מן המניין, מבוסס על מספר טעמים: שיפור האכיפה של דברי חוק הקובעים עבירות ההופכות מעבירות פליליות רגילות לעבירות מינהליות; הקלה על מערכת התביעה ומערכת בתי המשפט; ומתן אפשרות למי שעברו עבירה מינהלית לשאת בעונש מתאים בלא שיוכתמו בכתם של מי שעברו עבירה פלילית, אלא בנסיבות מיוחדות (ראה דברי ההסבר להצעת חוק, העבירות המינהליות, תשמ"ה-1985, בעמ' 61).

בפסיקה נקבע כי במקרים של עבירות מנהליות ברירת המחדל היא הטלת קנס מינהלי במסגרת הליך מינהלי. הגשת כתב אישום וניהול הליך פלילי בגין עבירות מנהליות, תיעשה רק במקרים חריגים, שיעמדו לביקורת של בית המשפט (ר' בג"ץ 5537/91 אליהו אפרתי נ' כרמלה אוסטפלד, מו(3) 501).

עבירות מנהליות, להבדיל מאלו הפליליות, אינן דורשות כוונה פלילית והן בעלות אופי מנהלי.

בחוק העבירות המנהליות, עבירות מנהליות שניתן להטיל בגינן קנס מנהלי במקום כתב אישום הן עבירות כגון: עבירות שונות על חוקי מסים (פקודת המכס, פקודת מס הכנסה וכו'), עבירות שונות על חוק הגנת הפרטיות, חוקי עבודה, חוקי צרכנות וכיו"ב.

חשיבות ייצוג משפטי של עורך דין מנהלי

קיימת חשיבות רבה לייצוג משפטי של עורך דין מנהלי  בכל מקרה של חקירה או בירור בעניין עבירה מנהלית וזאת על מנת שתושג התוצאה הטובה ביותר עבורכם.

למשרד עורכי דין רונן רוזנבלום יש ניסיון רב בסגירת תיקים פליליים, בהעברת תיקים פליליים להליך מנהלי וכן ביטול כתבי אישום והמרתם בקנסות מנהליים.

עתירות מנהליות כנגד החלטות שלטוניות

אזרח הסבור כי נפגע מהחלטה של אחת מרשויות המדינה (או ממחדל) יכול לתקוף החלטה זו על ידי הגשת "עתירה מנהלית" המוגשת ככלל לבית משפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

העותר צריך להוכיח כי נפל פגם בהתנהלות הרשות או כי החלטה לוקה בחוסר סבירות קיצוני באופן המצדיק התערבות מצד בית המשפט.

בפסיקה הובהר לא אחת כי בתי המשפט אינם מחליפים את שיקול הדעת של הרשות המנהלית אלא רק בוחנים את תקינות ההליך ואת אופן קבלת ההחלטה באמצעות בחינה של פרמטרים כגון: חריגה ממתחם הסבירות, שקילת כלל השיקולים הרלוונטיים, מתן זכות השגה, העדר חשש לשיקולים זרים ו/או מניגוד עניינים.

הגשת עתירה מנהלית

עתירה מנהלית ניתן להגיש במגוון נושאים לרבות עתירה מנהלית כנגד החלטה של רשות בעניין הסדרת עיסוק לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים.

עורך דין מומחה לעתירות מנהליות

הגשת עתירה מנהלית מחייבת ידע מעמיק במשפט המנהלי ולכן מומלץ להיעזר בעורך דין המתמחה בייצוג, ייעוץ וניהול הליכים משפטיים מורכבים מול גופי השלטון. עורך דין מומחה לעתירות מנהליות יוכל לנהל בהצלחה את התיק, לתקוף כל החלטה שלטונית אשר התקבלה שלא כדין ולהביא להסדרה מהירה של העניין מול בית המשפט לעניינים מנהליים.

 

אנחנו כאן לשירותכם צרו איתנו קשר
טופס יצירת קשר

"*" אינדוקטור שדות חובה

בשליחת הטופס אני מאשר/ת קבלת מידע למייל ו/או לטלפון
שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
צ'אט פתוח
1
💬שלום, HELLO
שלום
הגעתם למשרד עורכי דין - רונן רוזנבלום
Hello, you have reached to our office