ועדות עיצומים

ועדת עיצומים הינה ועדה אשר קמה מכח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס -2000 (להלן: "החוק") מהצווים ומהתקנות שהותקנו מתוכו, ונמצאת באחריות הרגולטור הרלבנטי לעניין
נשוא המקרה המובא בפני הועדה.

בסמכות הועדה להטיל עיצומים כספיים על גופים פיננסיים שלא מלאו אחר החובות המוטלות עליהם בחוק ובצווי איסור הלבנת הון השונים.

בין הגופים הפיננסים ניתן למנות: תאגידים בנקאיים, נותני שירותי מטבע, סוכני ביטוח, מנהלי תיקי השקעות וחברי הבורסה לניירות ערך.

בנוסף, בסמכות הועדה להטיל עיצום כספי גם על אדם אשר הפר את הוראת החוק בעניין חובת דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה.

ועדות העיצומים הכספיים מהוות למעשה גוף שיפוטי הפועל ע"פ עקרונות המשפט המנהלי, כאשר תכליתן היא להוות מסלול חלופי להליך הפלילי תוך התמקדות בטיפול יעיל, מהיר וענייני של המקרים המובאים בפני הוועדה.

מנגנון האכיפה המנהלית נועד לטפל בהפרות חוק שאינן פליליות במהותן.
במקרים בהם הועדה מחליטה להטיל עיצום כספי, ניתן לערער על החלטת הועדה בפני בית משפט שלום. על החלטת בית המשפט השלום ניתן לערער ברשות לבית משפט מחוזי.

העיצומים הכספיים המתקבלים מופקדים לזכות הקרן החילוט שהוקמה לפי סעיף 36ח לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-  1973.

השאירו פרטים
ונחזור אליכם

שינוי גודל גופנים
ניגודיות